W co wierzymy

Nieomylność Pisma Świętego, stanowiącego jedyny, natchniony przez Boga autorytet w sprawach wiary i życia.

Jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele: Jego narodzenie z dziewicy; bezgrzeszne życie i odkupieńczą  śmierć za grzech świata; zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie i powtórne przyjście.

 Zbawienie grzesznego i zgubionego człowieka, przez wiarę w odkupieńczą śmierć Jezusa  Chrystusa, z łaski – niezależnie od uczynków, i narodzenie na nowo z Ducha Świętego.

Ducha Świętego, zamieszkującego w wierzących, uzdalniającego do Świętego życia i służby.

Duchową jedność Kościoła, który jest ciałem Chrystusa.

Powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne jako dar Bożego miłosierdzia oraz wieczne potępienie, jako wyraz Bożej sprawiedliwości.

Comments are closed